Zbiorniki wodne, baseny

Hydroizolacja zbiorników wodnych oraz basenów pływackich

Szczelna izolacja zbiorników wodnych typu baseny pływackie ma szczególne znaczenie dla środowiska naturalnego. Woda przeznaczona do szerokiej użyteczności publicznej musi zawierać środki bakteriobójcze i odkażające – głównie chlor, dlatego hydroizolacja zbiorników wodnych jest bardzo ważna.
W razie nieszczelności takiego zbiornika chlor przenika do gleby, powodując degradację bytujących tam roślin, owadów i zwierząt. Dlatego użycie płynnych membran stworzonych na bazie wodnej dyspersji poliuretanu AQUASMART®, spowoduje perfekcyjne uszczelnienie każdego zbiornika wodnego, nie pozwalając na przenikanie wody na zewnątrz.

Płynnych membran używa się również do uszczelniania zbiorników z wodą pitną, ponieważ dzięki opracowanej specjalnej technologii, są one dozwolone — wg unijnych norm — do kontaktu z wodą pitną.

Hydroizolacja płynnymi membranami basenów pływackich oraz zbiorników z wodą pitną ma wiele korzystnych cech takich jak:

  • precyzyjne nałożenie na powierzchnię, tworzy idealnie szczelną na przecieki powłokę,
  • nadają się na prawie każdą powierzchnię, doskonale do niej przylegając,
  • mogą być stosowane w miejscach o złej wentylacji – membrana jest produktem bezrozpuszczalnikowym,
  • odporność na hydrolizę,
  • płynna membrana jest odporna na duże wahania temperatur w skali od 40 stopni do 90 stopni Celsjusza,
  • nie wchodzi w reakcję z innymi związkami chemicznymi,
  • ponadto cena płynnych membran jest adekwatna do jakości, a szeroki wybór kolorów, warstw zabezpieczających i możliwość stosowania na większości podłoży czyni je szczególnie pożądanymi produktami.
Cechy i korzyści

Hydroizolacja basenów

Cechy i korzyści

Hydroizolacja zbiorników wodnych