Hydroizolacje mostów

Izolacja płyt mostów

Hydroizolacja mostów to temat, z którym muszą zmierzyć się inżynierowie i wykonawcy, zajmujący się tworzeniem konstrukcji mostów i wiaduktów. W końcu obiekty mają wytrzymać zmienne warunki pogodowe i obciążenie, a prawidłowe wykonanie izolacji okazuje się niezwykle ważne w trwałości konstrukcji. Hydroizolacja mostów powinna zostać wykonana sprawdzoną membraną HYPERDESMO-300. Jest to produkt jednoskładnikowy, którego skład powstał w oparciu o certyfikat CE zgodny z wytycznymi EOTA 033. 

Czas eksploatacji membrany w zakresie jej odporności chemicznej czy mechanicznej wynosi 25 lat. Membrana hydroizolacyjna może być aplikowana na konstrukcje o dużych powierzchniach, niezależnie od ich rozmiarów. Jest odporna na zmienne czynniki atmosferyczne i może być stosowana na powierzchniach o nierównej, również chropowatej strukturze.

Płynna membrana poliuretanowo – polimocznikowa została zaprojektowana do wykonywania powłok hydroizolacyjnych zarówno na nowych jak i już istniejących płytach mostowych. Do wykonania powłok spełniających najwyższe kryteria jakościowe nie są wymagane specjalistyczne urządzenia. HYPERDESMO-300 jest odporne na temperaturę szokową 220oC, jest również produktem kompatybilnym z pokryciami asfaltowymi i nie wymaga utworzenia warstwy sczepnej. Dzięi wysokiej rozciągliwości i odporności na darcie bez trudu wytrzymuje wysokie obciążenia ciężkiego sprzętu budowlanego do wylewania asfaltu. HYPERDESMO-300 objęte jest certyfikatem CE  zgodnie z wytycznymi “Wyroby do izolacji wodochronnej płyt mostowych, nanoszone w postaci płynnej.” Raport nr 16/0675 wydany przez IETcc ETA.
hydroizolacja mostów

Proponowany podkład gruntujący:

HYPERDESMO©-300

Jednoskładnikowa poliuretanowo/polimocznikowa płynna membrana do hydroizolacji i ochrony platform mostów. Wykazuje właściwości mostkowania pęknięć w szerokim zakresie ekstremalnie wysokich i niskich temperatur, posiada doskonałą odporność na niszczące oddziaływanie substancji chemicznych, w tym chlorków.